a

bp@bajkowapolanka.pl

61 835 16 26 , +48 883 305 580

Adres

ul. Polanka 7 F 61-131 Poznań

Bajkowa Polanka – nasze przedszkole

Prywatne Przedszkole „Bajkowa Polanka” rozpoczęło działalność we wrześniu 2006 roku. Od samego początku stawiamy na wszechstronny rozwój dzieci. Dzięki stałej współpracy  z artystami i instytucjami kulturalnymi dajemy dzieciom możliwość twórczego kontaktu ze sztuką w jej najlepszym wydaniu. W przedszkolu regularnie odbywają się zajęcia prowadzone przez Akademie Teatralne, zapraszanych gości aktorów i wystawianie sztuk i występów dla rodziców i dziadków. Od dwóch lat organizujemy duże spotkania poza przedszkolem dla szerszej publiczności w Domu Kultury „Jędruś”.

Bajkowa Polanka

Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną. Program przedszkola ukierunkowany jest na dziecko, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości.

Jednocześnie dbamy o jednolitość procesu wychowawczego w domu i w przedszkolu. Stawiamy na otwartość w kontaktach z rodzicami, których aktywnie włączamy w życie przedszkola. Otaczamy opieką pedagogiczną i psychologiczną zarówno nasze dzieci, jak i ich rodziców od pierwszych dni w przedszkolu, aż do momentu wyboru szkoły.

W każdej grupie z dziećmi pracują nauczycielki realizujące zadania dydaktyczno- wychowawcze wg swoich autorskich koncepcji, spójnych z wytycznymi zawartymi w podstawie programowej MEN. Realizują program nauczania poparty bogatą literaturą oraz dużym wachlarzem ćwiczeń dla dzieci i pomocami dydaktycznymi. Podlegamy stałemu nadzorowi Kuratorium Oświaty i Wychowania, co jest gwarancją wysokiego poziomu merytorycznego naszej placówki.

Ponadto w naszej codziennej pracy staramy się kłaść duży nacisk na swobodny i harmonijny rozwój dziecka. Ma ono, bowiem możliwość wyboru takiego pola aktywności, które najbardziej mu odpowiada. Takie działania mają na celu kształtowanie w dzieciach poczucia odpowiedzialności za siebie oraz rozwijanie zainteresowań zgodnie z indywidualnymi predyspozycjami.

Pracując z dziećmi dokładamy wielu starań by uwzględnić ich indywidualne tempo pracy oraz samopoczucie i potrzeby na dany dzień, gdyż wiemy, że jest Ono wyjątkowe i jedyne w swoim rodzaju. Jednoczenie z rozwoje samodzielności intelektualnej dbamy o rozwój samodzielności społecznej i życiowej.

Przedszkolaki sprzątają po sobie zabawki, ale również odnoszą naczynia po każdym posiłku, pomagają w pracach porządkowych. W sytuacjach konfliktowych potrafią obiektywnie (stosownie do swojego rozwoju) spojrzeć na problem i znaleźć rozwiązanie. Taka niezależność od osób dorosłych i ich jak najmniejsza ingerencja kształtuje w dzieciach postawę odpowiedzialności za swoje wybory i podejmowane decyzje. Jest to ich pierwszy krok ku demokracji.

W czterech przyjemnie urządzonych salach, każde dziecko znajdzie miejsce nie tylko do zabawy ale też nauki. Budynek przedszkola i jego pomieszczenia są sukcesywnie remontowane i odświeżane przez co są dostosowywane do nowych wymogów i trendów panujących w wykończeniu wnętrz.

Osoby zainteresowane obejrzeniem przedszkola prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 883 305 580 lub 61 835 16 26.