a

bp@bajkowapolanka.pl

61 835 16 26 , +48 883 305 580

Adres

ul. Polanka 7 F 61-131 Poznań

Bajkowa Polanka – nasza praca dydatktyczno – wychowawcza

Przedszkole „Bajkowa Polanka” realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną przez MEN. Dodatkowo, program przedszkola obejmuje w rozszerzonym zakresie zajęcia umuzykalniające, teatralne i sportowe. Zajęcia te dostępne są dla wszystkich dzieci w ramach czesnego i w rozszerzonym wyborze zajęć dodatkowo płatnych.

Zajęcia dydaktyczne

  • naszym głównym założeniem przy realizacji podstawy programowej jest zachowanie odpowiednich proporcji między edukacją, a zabawą i odpoczynkiem dzieci. Ramowy rozkład dnia zawiera stałe elementy, których powtarzalność zapewnia dziecku komfort zarówno w sferze fizycznej jak i psychicznej.
  • Przedszkole czynne jest od godziny 7.00 do 18.00.
  • Podstawowe zajęcia dydaktyczne odbywają się codziennie.
  • Zajęcia umuzykalniające odbywają się dwa razy w tygodniu i mają formę zintegrowaną. Nawiązują treścią do podstawowych zajęć dydaktycznych.
  • zajęcia dodatkowe prowadzone przez nauczycieli wychowawców(gimnastyka nie tylko dla smyka, akademia zdrowia z akademią kulinarną, zajęcia artystyczne, dziecięca matematyka) rozpoczynają się tuż po obiedzie ok. godziny 13.30. W ten sposób zapewniamy dzieciom wypełniony czas w sposób harmonijny i higieniczny. Po podwieczorku rozpoczynając się zajęcia dodatkowo płatne.
  • język angielski – cztery razy w tygodniu. Zajęcia prowadzone są metodą zabawy, która w bardzo atrakcyjny sposób wprowadza podstawowe elementy nauki języka angielskiego.