a

bp@bajkowapolanka.pl

61 835 16 26 , +48 883 305 580

Adres

ul. Polanka 7 F 61-131 Poznań

Szanowni Rodzice,

z przyjemnością chcemy poinformować, że nasze przedszkole otrzymało
Certyfikat „ Bezpieczne Przedszkole”.

W okresie od marca do listopada, Wasze dzieci pod opieką nauczycielek realizowały program zawarty w konkursie organizowanym przez Studium Prawa Europejskiego.
Konkurs „Bezpieczne Przedszkole” miał na celu uwrażliwienie dzieci oraz dorosłych na zasady bezpieczeństwa panujące w przedszkolu oraz w życiu codziennym. W nawiązaniu do konkursu oraz realizacji zadań z nim związanych, odwiedzaliśmy min. Straż Pożarną oraz gościliśmy wielu specjalistów np. Strażników Miejskich czy Policjantów. W realizacji projektu uczestniczyli także rodzice min. mama Basi, która przedstawiła dzieciom zasady bezpieczeństwa w sieci, za co bardzo dziękujemy.
Wniosek nasuwa się sam….Wasze dzieci są z nami bezpieczne 
pozdrawiamy