Wizja przedszkola

  1. Przedszkole jest placówką przyjazną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole, nastawioną na osiąganie sukcesu.
  2. Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swych działaniach potrzeby środowiska.
  3. Atmosfera przedszkola sprzyja akceptacji każdego dziecka, przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji wobec wszelkich „inności”
  4. Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.
  5. Program przedszkola ukierunkowany jest na dziecko, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości.
  6. Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.
  7. Przedszkole stwarza dzieciom możliwości samorealizacji, pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania i przeżywania, uczestniczenia w ciekawych zajęciach, poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych: dobra, prawdy i piękna.
  8. Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.
  9. Przedszkole promuje swoje osiągnięcia w środowisku lokalnym.

Z radością informujemy, że od dnia 27 marca 2014r. pod numerem 10/2014 dokonano wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych: Prywatny Żłobek "Troskliwe Misie" oddział Bajkowa Pokanka Malucha.

ROZPOCZĘLIŚMY NABÓR DZIECI DO GRUP PRZEDSZKOLNYCH I ŻŁOBKOWYCH NA NOWY ROK SZKOLNY. SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN NASZEGO PRZEDSZKOLA. DRZWI OTWARTE CAŁY ROK!

Jak dołączyć do nas

POZNAJ WIĘCEJ

minione wydarzenia

POZNAJ WIĘCEJ